Plekgebonden bouwen

Jan H.F. Giezen

PLEKGEBONDEN BOUWEN


Wil architectuur en stedenbouw ontkomen aan de waan van de dag, dan dient de plek waar gebouwd wordt bepalend te zijn voor het ontwerp.


De ontwerpopgave is dan ook te zoeken naar aanknoopppunten die iets zeggen over de ontstaansgeschiedenis van de plek. Zo kan er tot een plekgebonden wijze van bouwen worden gekomen.


Door de ecologische of historische kwaliteit van de bestaande situatie als vertrekpunt te nemen in het ontwerpproces ontstaat een architectuur die is afgestemd op de lokale context


Het cultureel-historisch erfgoed is de belangrijkste drager van regionale identiteit. Het is van belang deze identiteit van een dorp, stad of regio te behouden. De bestaande gebouwen, het landschap en de infrastructuur vormen niet alleen het economisch kapitaal maar eveneens de stabiele factor om letterlijk en figuurlijk op voort te bouwen.ir. Jan HF Giezen - architect BNA - email: info@jangiezenarchitect.nl