Duurzaam bouwen

Jan H.F. Giezen


DUURZAAM BOUWEN

In mijn  wijze van ontwerpen staan de principes van duurzaam bouwen centraal. Zorg voor het milieu was en is tot op de dag van vandaag mijn voornaamste drijfveer. Kiezen voor duurzaam bouwen staat voor een manier van bouwen waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met mens en milieu

door

:

uit te gaan van de ecologische-, landschappelijke- en cultuurhistorische kwaliteiten van de bestaande situatie en deze zo veel mogelijk te benutten

te kiezen voor duurzame energie bronnen en het gebruik van zovel mogelijk natuurlijke bouwmaterialen


Op basis van deze principes zijn de afgelopen jaren vele projecten vorm gegeven, die tot op de dag van vandaag hun groene kwaliteit bewezen en behouden hebben.


ir. Jan HF Giezen - architect BNA - email: info@jangiezenarchitect.nl