diversen

Jan H.F. GiezenVanuit de invalshoeken van duurzaam bouwen en bouwen met oog op cultuurhistorie zijn de afgelopen jaren diverse haalbaarheids- en visietudies verricht veelal binnen het kader van de subsidieregeling Belvedere


Van verdwenen historische gebouwen zijn 3D animaties gemaakt die een verloren geschiedenis weer zichtbaar en bezoekbaar maken, waaronder het klooster Juliana te Rottum

ir. Jan HF Giezen - architect BNA - email: info@jangiezenarchitect.nl