bouwen op maat

BOUWEN OP MAAT

 

Een woning die slechts geschikt is voor één wijze van bewonen heeft een lagere toekomstwaarde dan een woning die zich laat aanpassen aan veranderende wensen van bewoners.

 

Ook vanuit het oogpunt van duurzaam bouwen is het van belang dat een woning op een eenvoudige wijze valt aan te passen aan de woonwensen van de bewoners

 

Daarom moeten architecten het ontwerpen van een woonhuis veel meer vanuit een kringloopvisie benaderen. De woning is te zien als een tweede huid, waarin de mens zich thuis moet kunnen voelen, in welke levensfase hij zich ook bevindt.

 

Vrije indeelbaarheid, flexibiliteit en mogelijkheden tot uitbreiding zijn de randvoorwaarden om voor mensen woningen op maat te kunnen realiseren.

 

ir. Jan HF Giezen - architect BNA - email: info@jangiezenarchitect.nl