diversen

 

 

Vanuit de invalshoeken van duurzaam bouwen en bouwen met oog op cultuurhistorie zijn de afgelopen jaren diverse haalbaarheids- en visietudies verricht veelal binnen het kader van de subsidieregeling Belvedere

 

Van verdwenen historische gebouwen zijn 3D animaties gemaakt die een verloren geschiedenis weer zichtbaar en bezoekbaar maken, waaronder het klooster Juliana te Rottum

 

Sinds 2000 worden er nieuwe activiteiten ontplooid vanuit VOF MooiePlatenMakers bestaande uit

Egbert Bosma, Leontien Giezen-Biegstraaten en Jan Giezen

MooiePlatenMakers beoogt het maken van fotoboeken op het gebied van cultuurhistorie, landschap en architectuur

De afgelopen jaren zijn de volgende boeken uitgebracht

:

Groningen van dorp tot stad

Groningen van Wad tot Wold

gedichtenbundel: intimiteit in de ruimte

zie hiervoor www.mooieplatenmakers

 

 

 

ir. Jan HF Giezen - architect BNA - email: info@jangiezenarchitect.nl